Contact us
spacer

Nguyen Le Tan was born 1974 in suburs of Hanoi, Vietnam. He graduated Hanoi Fine Art University. He become a member of the Fine Art Association in 2014. One his painting was chosed to hang on a National exhibition of Vietnam Fine Art Association 2008. He has nick name is "farmer painter" because almost his artworks presenting scenes of the old kitchen corner, cats, fruits, farmers. Nguyen Le Tan's style is classic and be influenced deeply by masters as Leonardo da Vincin, Raffael,... The paintings are drawed again and again in many months. He have to work hard to complete the paintings.

 

Nguyễn Lê Tân sinh ra tại vùng ngoại thành Hà Nội vào năm 1974. Hoạ sỹ tốt nghiệp trường đại học Mỹ thuật Hà Nội và trở thành hội viên của hội Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2014. Anh đã có những tác phẩm hội hoạ được chọn trưng bày trong triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 2008. Nguyễn Lê Tân còn có một nghệ danh đời thường là hoạ sỹ "Nông dân" bởi vì hầu hết những tác phẩm của anh đều vẽ những cảnh nông thôn với những góc bếp cũ, những con mèo, hoa quả, những người nông dân. Nguyễn Lê Tân vẽ theo trường phái cổ điển và bị ảnh hưởng nhiều bởi các danh hoạ thời kỳ Phục hưng như Leonardo da Vinci, Raffael,...Vì theo trường phái cổ điển nên những bức tranh của Tân phải vẽ đi vẽ lại hàng nhiều tháng mới hoàn thành. Ngày nay không có nhiều hoạ sỹ chịu vẽ cần mẫn theo trường phái này.