Contact us
hide all paintings
spacer
The Old Kitchen Corner -Góc bếp, oil on canvas, 70x90 cm, Nguyễn Lê Tân, 2014
Still life - Tĩnh vật, oil on canvas, 35x45 cm, artist Nguyễn Lê Tân, 2014
The Old Kitchen - Bếp Cũ, oil on canvas, 70x90 cm, artist Nguyễn Lâ Tân, 2013
Cat in the Old Kitchen - Con mèo nơi Góc Bếp cũ, oil on canvas, 70x90 cm, artist Nguyễn Lê Tân, 2013
spacer
spacer
spacer
prev
next
 • The Old Kitchen Corner -Góc bếp, oil on canvas, 70x90 cm, Nguyễn Lê Tân, 2014
  enlarge
  Description

  Today you are very difficoult to find out an old kitchen corner as in Nguyễn Lê Tân's paiting in daily life. This painting is classic style with warm colours combining a perfect layout. His technics of painting of lights and water vapour that are very beatifully than much other painters. 

  The Old Kitchen Corner-Góc bếp, oil on canvas, 70x90 cm, Nguyễn Lê Tân, 2014

  Code: AD.NLT1

   

  Ngày nay sẽ rất khó có thể nhìn thấy được những góc bếp cũ kỹ ngoài đời thực như đã được vẽ trong tranh của hoạ sỹ nông dân Nguyễn Lê Tân. Tranh vẽ theo trường phái cổ điển, màu sắc ấm áp, bố cục hoàn hảo. Kỹ thuật vẽ ánh sáng và hơi nước trong tác phẩm rất đạt không muốn nói là ít hoạ sỹ muốn vẽ.

  Mã tranh: AD.NLT1

   

   

   

  Collections
  Nguyễn Lê Tân
 • Still life - Tĩnh vật, oil on canvas, 35x45 cm, artist Nguyễn Lê Tân, 2014
  enlarge
  Description

  Still life - Tĩnh vật, oil on canvas, 35x45 cm, artist Nguyễn Lê Tân, 2014 

  Code: AD.NLT4

  Collections
  Nguyễn Lê Tân
 • The Old Kitchen - Bếp Cũ, oil on canvas, 70x90 cm, artist Nguyễn Lâ Tân, 2013
  enlarge
  Description

  The Old Kitchen - Bếp Cũ, oil on canvas, 70x90 cm, artist Nguyễn Lâ Tân, 2013

  Code: AD.NLT3 

  Collections
  Nguyễn Lê Tân
 • Cat in the Old Kitchen - Con mèo nơi Góc Bếp cũ, oil on canvas, 70x90 cm, artist Nguyễn Lê Tân, 2013
  enlarge
  Description

   Cat in the Old Kitchen - Con mèo nơi Góc Bếp cũ, oil on canvas, 70x90 cm, artist Nguyễn Lê Tân, 2013

  Code: AD.NLT2

  Collections
  Nguyễn Lê Tân