Contact us
spacer

Đinh Chau Minh artist was born in 1969. 

She growth in Hanoi with her ambitious of becoming a painter just at little age. Her first painting was hang on The National Museum at 13 years old.

Graduated from The Hanoi Fine Art University in 1990. She started a creating career of painting with a role of art editor at the women publisher untill 1995.

She is a free artist in the creating activities from 1995.

From 2002 to 2010 years she took part many group exhibitions in domestic and in abroad as Hanoi, HoChiMinh, Luxemburg, Singapore, HongKong, Norway, Korea, Canada,...

Her style of art that is influenced strongly by masters of art of Impressinism as Renoir, Monet, Manet,...

 

Đinh Châu Minh - Hoạ sỹ trẻ sinh năm 1969.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đam mê hội hoạ từ nhỏ, ngay từ năm 13 tuổi chị đã có tranh trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội 1990. Chị làm việc với vai trò một biên tập viên phụ trách nghệ thuật cho Nhà xuất bản Phụ nữ cho đến năm 1995.

Từ 2002 đến 2010 đã tham gia trưng bày các sáng tác của mình tại các cuộc triển lãm nhóm ở trong nước và nước ngoài như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Luxemburg, Singapore, HongKong, Norway, Korea, Canada,...

Phong cách sáng tác hội hoạ của hoạ sỹ ảnh hưởng bởi các danh hoạ hàng đầu thế giới, những người tiên phong của trường phái Ấn tượng-Impressinism giữa thế kỷ thứ 19 tại Pháp như Renoir, Monet, Manet,...