Contact us
hide all paintings
spacer
Tượng Steve Paul Jobs mặt ngang
Tượng Steve Paul Jobs trực diện
Tượng Steve Paul tổng thể
Steve Jobs Statue
Lê Đình Quỳ
Lê Đình Quỳ 02
Lê Đình Quỳ 03
Lê Đình Quỳ 04
Lê Đình Quỳ 05
Lê Đình Quỳ 06
Lê Đình Quỳ 07
Lê Đình Quỳ 08
Lê Đình Quỳ 09
Lê Đình Quỳ 10
Lê Đình Quỳ 11
Lê Đình Quỳ 12
Lê Đình Quỳ 13
Lê Đình Quỳ 14
Lê Đình Quỳ 15
spacer
spacer
spacer
prev
next
 • Tượng Steve Paul Jobs mặt ngang
  enlarge
  Description
  Tượng bán thân Steve Jobs, cao 275 cm, đế tròn 120 cm, chất liệu composite, thép.
  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Tượng Steve Paul Jobs trực diện
  enlarge
  Description

  Tượng bán thân Steve Jobs, cao 275 cm, đế tròn 120 cm, chất liệu composite, thép.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Tượng Steve Paul tổng thể
  enlarge
  Description

  Tượng bán thân Steve Jobs, cao 275 cm, đế tròn 120 cm, chất liệu composite, thép.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Steve Jobs Statue
  enlarge
  Description

  Tượng Steve Paul Jobs

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 02
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 03
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 04
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 05
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 06
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 07
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 08
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 09
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 10
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 11
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 12
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 13
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 14
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ
 • Lê Đình Quỳ 15
  enlarge
  Description

  Tranh Lê Đình Quỳ

  Lê Đình Quỳ sinh năm Nhâm Thìn (1940) tại Thanh Hoá, học mỹ thuật tại Liên xô cũ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Điêu khắc tại đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1967. Khắp trên mọi miền đất nước Việt Nam đều có những tác phẩm tượng đài điêu khắc về Chiến tranh Cách mạng với chiều cao lên đến hàng chục mét như Ngã ba Đồng Lộc, Tù chín hầm,.. để rồi ngày 10/5/2014 ông được trao giải kỷ lục Người có Tượng đài Chiến tranh Cách mạng trên cả nước nhiều nhất Việt Nam.

  Collections
  Lê Đình Quỳ